Full verksamhet

Nu har vi återgått till våra vanliga arbetstider.
Vi tar hänsyn till rådande covidpandemi. Visir har vi jobbat med i 15 år.
Förutom handskar och munskydd använder vi plastförkläden. Patienter 70+ är åter välkomna.
Vi planerar verksamheten för att i möjligaste mån undvika nära kontakter i väntrum och reception.

Välkomna!
Eva Ebon Eva-Lena och Gun :-) :-) :-) :-)