Mer än bara lagningar

”God egenvård är grunden för en frisk mun”

Vi bedriver en profylaxinriktad tandvård där vi med ett välfungerande teamarbete har som mål att ge våra patienter en bibehållen god  eller förbättrad tand -och munhälsa. Genom att regelbundet kontrollera tänderna och själv sköta om dem på bästa sätt minskas risken för sjukdomar och skador. Vid behov av större eller mindre omfattande behandlingar informerar vi om vilka behandlingsalternativ som finns, vad det kostar och tillsammans kommer vi fram till vad som bäst passar dig.

Våra Tandvårdsbehandlingar:

 • Undersökning
 • Förebyggande tandvård
 • Kariesbehandling
 • Behandling av tandlossning
 • Tandlagning
 • Rotbehandling
 • Tandkirurgi
 • Tandproteser, Kronor och Broar
 • Tandimplantat
 • Bettskena
 • Snarkskena

Vid behov av specialisttandvård remitterar vi till Regionens duktiga specialisttandläkare.

Barn och ungdomar har fri tandvård till och med 23 års ålder.

Vid akuta besvär under helgdagar ring 1177.